Utworzono: 12 lipca 2017

18-21 września w Kopenhadze odbędzie się wydarzenie skierowane do podmiotów z branży farmaceutycznej i medycznej, zainteresowanych współpracą z UNICEF, UNFPA i WHO.

więcej

Utworzono: 12 lipca 2017

Obszerne opracowanie zawiera dane dotyczące przetargów realizowanych przez podmioty zrzeszone w systemie ONZ.

więcej

Utworzono: 5 lipca 2017

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development) ogłosiła postępowanie przetargowe, w ramach którego wybierze konsultantów do realizacji działań wchodzących w zakres projektu Anti-Corruption Network (ACN) 2017-19 Work
Programme w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

więcej

Utworzono: 5 lipca 2017

Prezentujemy przetargi, które zostaną wkrótce ogłoszone w związku z kredytami udzielonymi przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development).

więcej

Utworzono: 9 czerwca 2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. udostępnił broszurę informacyjną na temat niemieckiego rynku zamówień publicznych.

więcej

Utworzono: 9 czerwca 2017

Bank Światowy udostępnił aplikację dedykowaną urządzeniom z systemem operacyjnym iOS.

więcej

Utworzono: 8 czerwca 2017

Departament ds. ekonomicznych i społecznych NZ (Department of Economic and Social Affairs - UN DESA) ogłosił konkurs grantowy (nagroda – 1 mln dol. USA) nt. „Zrównoważone wykorzystanie energii w celu likwidacji ubóstwa i promowania dobrobytu w zmieniającym się świecie” (“Sustainable Energy for Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World”).

więcej