Utworzono: 26 listopada 2018

Za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie informujemy o zaproszeniu do składania ofert przetargowych dotyczących zaprojektowania oraz budowy nowego składowiska odpadów stałych w Erywaniu, zamknięcia istniejących starych składowisk i eksploatacji składowisk niepodlegających zamknięciu, w tym składowiska nowo projektowanego. Termin ważności oferty upływa 18 stycznia 2019 r.

więcej

Utworzono: 19 listopada 2018

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Trendy w zamówieniach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie Annual Statistical Report 2017", którego celem jest analiza procesów zakupowych zrealizowanych przez agendy systemu ONZ w 2017 r. W opracowaniu wskazano rozmaite zależności i mechanizmy na tym ciekawym rynku zamówieniowym, którego wartość szacuje się na 18,6 mld dolarów amerykańskich.

więcej

Utworzono: 15 listopada 2018

Zachęcamy do udziału w cyklu webinariów nt. zamówień publicznych w Japonii w zw. z zawarciem porozumienia gospodarczego między UE i Japonią, EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA). Webinaria pt. "EPA Helpdesk Webinar Series" organizowane są przez ośrodek EU-Japan Centre. Najbliższe webinarium odbędzie się 13 grudnia 2018 r.

więcej

Utworzono: 14 listopada 2018

Za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez OECD wezwaniu (Ogłoszenie OECD RFQ_319) do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie jednej lub kilku firm o zasięgu międzynarodowym, świadczących usługi e-learningowe w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

więcej

Utworzono: 7 listopada 2018

Zgodnie z informacją prasową Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października br., ogłaszanie przetargów i startowanie w nich będzie prostsze; system zamówień publicznych stanie się bardziej efektywny z punktu widzenia interesu publicznego, a także przejrzysty oraz przyjazny dla małych i średnich przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 31 października 2018

Za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD informujemy o wezwaniu do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie jednego lub większej ilości dostawców do opracowania i zarządzania modułu zatrudnienia dot. luk w umiejętnościach, który zostanie dodany do obecnego badania lub też stanowić będzie bazę dla nowego przeglądu.

 

więcej

Utworzono: 29 października 2018

Celem zainicjowanego w maju 2017 r. projektu SESAM było dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy i wsparcia koniecznego do skutecznego ubiegania się o zamówienia w UE, a przede wszystkim w Polsce, Francji, Niemczech i we Włoszech. Projekt zrealizowało międzynarodowe konsorcjum: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach działalności Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne; Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Francja); Berlin Partner Fuer Wirtschaft und Technologie GMBH (Niemcy); Auftragsberatungszentrum Bayern EV (Niemcy) i Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino (Włochy). Projekt SESAM otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu COSME na lata 2014-2020.

więcej