Utworzono: 21 lutego 2018

Uprzejmie informujemy o planowanym cyklu szkoleń MZP PARP nt. zagranicznych zamówień publicznych obejmującym rynki: niemiecki (w marcu br.), czeski i włoski. Zachęcamy do śledzenia strony www.mzp.parp.gov.pl i www.parp.gov.pl. Wkrótce więcej informacji!

Utworzono: 21 lutego 2018

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami online przygotowanymi przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP w ramach cyklu "Szkoła dla eksportera" pt. "Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa. Materiały mogą być pomocne w celu przygotowania strategii wejścia na rynek zamówień organizacji międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2018

W dniach 13-15.02 br. odbyła się misja szkoleniowa z udziałem polskich firm do europejskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (Szwajcaria). W misji wzięli udział przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, przedstawiciele polskich firm i instytucji otoczenia biznesu. Koordynatorem misji był Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

więcej

Utworzono: 5 lutego 2018

Sekretariat Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Wiedniu (Austria) opublikował tzw. RFQ (ang. request for quotation, zapytanie o cenę) w zw. z zapotrzebowaniem na wdrożenie systemu SIEMw Organizacji. Zapytanie skierowane jest do firm z sektora IT/ICT.

więcej

Utworzono: 5 lutego 2018

Projekt Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP od 2015 r. Od tego czasu odnotowujemy wzrost zainteresowania polskich firm możliwościami biznesowymi zw. z udziałem w rynku zamówień organizacji międzynarodowych i zamówień publicznych zagranicznych.

więcej

Utworzono: 30 stycznia 2018

Informujemy, że w zw. z organizacją Wystawy Światowej EXPO 2020, która odbędzie się w dniach 20 października 2020 r.-10 kwietnia 2021 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), polskie firmy mają możliwość udziału w przetargach w zw. z przygotowaniem i realizacją wystawy. Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 20% wszystkich ofert przetargowych będzie dostosowana do możliwości dostawców z małych i średnich przedsiębiorstw, zaś w latach 2018 - 2019 oferty przetargowe skierowane będą głównie do przedsiębiorców z sektora usług i budownictwa.

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2018

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi nt. zamówień realizowanych przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International Committe of the Red Cross, ICRC) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria).

więcej