Za pośrednictwem Ambasady RP w Nairobi (Kenia, Afryka) informujemy o kompleksowej inwestycji Biura Rezerw Żywnościowych (National Food Reserve Agency) w Tanzanii (Afryka Wschodnia) w zakresie projektu, dostawy, robót budowlanych, przeprowadzenia testów i uruchomienia kompleksu silosów, magazynów i przeprowadzenia remontu już istniejących obiektów Biura. W związku z inwestycją w najbliższym czasie ogłoszony będzie przetarg, w którym mogą wziąć udział polskie firmy. W chwili obecnej Biuro Rezerw Żywnościowych zachęca przedsiębiorców zainteresowanych projektem do udziału w procedurze preselekcji firm (prequalification) w zw. z planowanym przetargiem.

Zamawiającym jest Biuro Rezerw Żywnościowych z siedzibą w Dar es Salaam, Zjednoczona Republika Tanzanii, Afryka Wschodnia. Misją Biura jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju poprzez zakup i system rezerw zapasów żywności w sposób efektywny, z zachowaniem dyscypliny finansowej. W strukturze organizacyjnej, Biuro jest agencją nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa Zjednoczonej Republiki Tanzanii (Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, The United Republic of Tanzania).

Strona internetowa Biura Rezerw Żywnościowych

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa Zjednoczonej Republiki Tanzanii

 

Zaproszenie do udziału w preselekcji firm zostało opublikowane w następstwie zawiadomienia ogólnego nt. projektu, które pojawiło się w prasie "Daily News of Tanzania" (codzienna prasa w Tanzanii) 4 i 5 czerwca 2015 r. oraz na portalu zamówień publicznych PPRA Tender Portal w ww. dacie.

PPRA Tender Portal jest portalem zamówień publicznych, prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych w Tanzanii (Public Procurement Regulatory Authority): http://tenders.ppra.go.tz/

 

Inwestycja pokryta będzie ze środków kredytu preferencyjnego udzielonego przez Polskę na rzecz Rządu Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Procedura preselekcji firm, do udziału w której zaproszone są polskie firmy dotyczy:

- budowy kompleksu silosów w Dodomie, Makambako, Songea, Mbozi, Sumbawanga, Mpanda, Babati i Shinyanga;

- budowy magazynów w Babati, Makambako, Mpanda, Shinyanga i Songea;

- remontu już istniejących obiektów.

Kolejny etap, to jest publikacja ogłoszenia przetargowego wraz z zaproszeniem do składania ofert (invitations to tender) planowany jest na kwiecień 2016 r.

 

Regulacje prawne, które mają zastosowanie w procedurze preselekcji to: Regulation 119 of the Public Procurement Regulations, Government Notice 446 of 2013.

Pobierz regulację tutaj

 

Aby uzyskać więcej informacji w zakresie inwestycji i preselekcji należy skontaktować się z Sekretariatem Biura Rezerw Żywnościowych drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Biura: 9-15.00 czasu lokalnego (EAT, Wschodnia Afryka), od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt.

 

Przygotowanie dokumentacji dot. preselekcji:

- aby uzyskać dostęp do dokumentów dot. preselekcji (sporządzonych w jęz. angielskim) należy złożyć pisemną prośbę oraz uiścić bezzwrotną opłatę w wys. 200 dolarów amerykańskich do dnia 31 marca br., godz. 10.00 czasu lokalnego (EAT, Wschodnia Afryka). Prośbę i dowód uiszczenia opłaty należy wysłać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane dla uiszczenia ww. opłaty:

Nazwa banku: NMB

Nazwa oddziału banku: KARIAKOO BRANCH

Nazwa odbiorcy: National Food Reserve Agency

Nr: 20410002539

Kod swift: NMIBTZTZ

- prośba o otrzymanie ww. dokumentów powinna być skierowana zgodnie z danymi:

Chief Executive Officer

National Food Reserve Agency

P.O. Box 5384

Dar Es Salaam

Tanzania, East Africa

 

Plik dokumentów będzie wysłany do pytającego drogą e-mail, zgodnie ze wskazanym przez niego adresem mailowym.

 

Uzupełniona dokumentacja dot. procesu preselekcji powinna być wysłana zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- należy wysłać 1 oryginał dokumentacji i dołączyć 2 kopie,

- dokumentację należy wysłać w kopercie na adres:

The Secretary of the Tender Board

National Food Reserve Agency

Mbozi Road Plot no. 35

Chang'ombe Area

P.O. Box 5384

Dar Es Salaam

Tanzania, East Africa

- kopertę należy oznaczyć napisem:

"Prequalification No. AE 054/2015/2016/HQ/PR/01 for The proposed design, supply, construction, test and commissioning of silos, warehouses and rehabilitation of existing facilities for National Food Reserve Agency. Not to be opened before 31th March, 2016 at 10:00 Eastern Africa Time (EAT)".

 

Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Biura Rezerw Żywnościowych przy obecności zamawiającego i składających oferty.

 

Pełna treść informacji o procedurze preselekcji firm i ww. inwestycji - poniżej. (informacja w jęz. angielskim)

 

 

Opracowanie: Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło opracowania: informacje Ambasady RP w Nairobi, Kenia