Ośrodek Enterprise Europe Network przy Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. udostępnił broszurę informacyjną na temat niemieckiego rynku zamówień publicznych.

 

Materiał poświęcony kluczowym aspektom prawno-proceduralnym zamówień publicznych w Niemczech, został przygotowany w języku angielskim. Mogą go Państwo pobrać za pośrednictwem strony polskiego ośrodka Enterprise Europe Network, funkcjonującego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://een.org.pl/index.php/zamowienia-publiczne---spis/articles/zamowienia-publiczne-w-niemczech.html