Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development) ogłosiła postępowanie przetargowe, w ramach którego wybierze konsultantów do realizacji działań wchodzących w zakres projektu Anti-Corruption Network (ACN) 2017-19 Work
Programme w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

 

Do zadań wybranego konsultanta należeć będzie zrealizowanie jednego lub kilku z następujących działań:

  1. Wkład we wdrożenie czwartej rundy monitoringu państw objętych tzw. Istanbul Action Plan (IAP)
  2. Wkład w realizację badań tematycznych zgodnych z metodologią określoną w Programie Roboczym ACN na lata 2016-19
  3. Wkład w organizację 1-3 spotkań Law Enforcement Network (LEN)
  4. Wkład w implementację poszczególnych programów krajowych

Termin dla składania ofert upływa w środę, 26 lipca 2017 r. o godz. 12 (czasu paryskiego). 

 

Więcej informacji w załączniku i na stronie: http://www.oecd.org/callsfortenders/.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny dokonać rejestracji na OECD e-Sourcing portal https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html