W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu SESAM, poniżej załączona została lista podmiotów zamawiających, mających siedzibę w Berlinie (Niemcy).

 Lista przygotowana została przez instytucję: Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, która wraz z PARP i innymi instytucjami realizuje projekt SESAM.

Więcej informacji o projekcie SESAM: http://mzp.parp.gov.pl/en/sesam

Informacje o Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie: https://www.berlin-partner.de/