13 grudnia br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się seminarium Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP pt. "Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm". Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi ze spotkania.

Podczas seminarium przedstawiciele polskiego sektora prywatnego uzyskali wiedzę nt. ukraińskiego rynku zamówień publicznych, w tym w zakresie:

- przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem specyfiki ukraińskiego rynku przetargów publicznyh,

- komunikacji z Zamawiającym,

- środków ochrony prawnej przysługujących nierezydentom,

- elektronizacji systemu zamówień publicznych.

Seminarium było również okazją do networkingu i konsultacji indywidualnych z ekspertami.

 

Prezentacje ekspertów PLP Law Group i e-Tender załączone zostały poniżej.

 

 

Organizator: Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP

Partnerzy merytoryczni: PLP Law Group, e-Tender

Pozostali partnerzy: Ministerstwo Rozwoju, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza