Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem dotyczącym udziału polskich firm w unijnych zamówieniach publicznych w 2017 r. i zamówieniach publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2016 r.

• Udział polskich firm w unijnych zamówieniach publicznych (2017 r.)


Na podstawie ogłoszeń opublikowanych w internetowej wersji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Tenders Electronic Daily, dalej: TED) oraz Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2017 r. opracowanej przez Urząd Zamówień Publicznych , w 2017 r. należy stwierdzić, że udział polskich firm w europejskich zamówieniach publicznych to 67 kontraktów na realizację zamówień publicznych na rynkach zagranicznych (w 2016 r. było to 68 kontraktów). Należy wziąć pod uwagę, że w TED w 2017 r. opublikowano 172.005 ogłoszeń o przetargach (w 2016 r. opublikowano 179.758 ogłoszeń o przetargach).

W 2017 r. kontrakty realizowane były najczęściej dla Zamawiających z siedzibą:
1. W Czechach: 12 kontraktów;
2. W Niemczech: 9 kontraktów;
3. Na Węgrzech: 6 kontraktów;
4. W Luksemburgu: 5 kontraktów
5. W Szwecji: 5 kontraktów;
6. W Belgii: 4 kontrakty;
7. W Niderlandach: 4 kontrakty.

 

• Udział polskich firm w zamówieniach publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (2016 r.)
Zgodnie z danymi statystycznymi z raportu Annual Statistical Report 2016 r. w 2016 r., 322 polskie firmy zostały zarejestrowane w bazie przetargowej United Nations Global Marketplace (dalej: UNGM) jako potencjalni wykonawcy. W 2015 r. były to 233 zarejestrowane firmy, tym samym liczba polskich firm zarejestrowanych w UNGM wzrosła o 89 podmiotów. Należy wskazać, że rejestracja firmy w bazie UNGM jest obligatoryjna w celu aktywnego uczestnictwa w przetargach Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ).

W 2016 r. 106 polskich firm dostarczyło towary i usługi na rzecz ONZ. W 2015 r. było to 68 podmiotów, należy więc stwierdzić wzrost o 38 firm). Wartość zrealizowanych kontraktów wyniosła 2.39 mln USD. W 2015 r. wartość ta wyniosła 2.19 mln USD, należy odnotować zatem wzrost o 0,20 mln USD. Tym samym Polska plasuje się na 159 pozycji na liście krajów – największych dostawców dla systemu ONZ (w 2015 r. było to 167 miejsce, odnotowany wzrost: o 8 miejsc).

W 2016 r. kontrakty realizowane były najczęściej dla Zamawiających: United Nations Development Programme, World Health Organization, United Nations Industrial Development Organization, United Nations International Children's Emergency Fund, International Atomic Energy Agency i World Intellectual Property Organization.

 

Opracowanie: Małgorzata Ignatowicz, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP