Projekt Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP od 2015 r. Od tego czasu odnotowujemy wzrost zainteresowania polskich firm możliwościami biznesowymi zw. z udziałem w rynku zamówień organizacji międzynarodowych i zamówień publicznych zagranicznych.

 Dane dotyczące zrealizowanych w ramach Punktu MZP aktywności obrazuje poniższa infografika.