W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu SESAM, mającego na celu wsparcie firm na rynkach zagranicznych zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że zakończony został nabór polskich instytucji zamawiających w zw. z możliwością publikacji ich profili w wykazie udostępnionym przedsiębiorcom zagranicznym, którzy są zainteresowani realizacją zamówień dla polskich zamawiających.

Nabór trwał do 31 marca 2018 r. włącznie. Więcej informacji: https://mzp.parp.gov.pl/pl/aktualnosci/266-promocja-krajowych-zamawiajacych-na-zagranicznych-rynkach-zamowien-publicznych-w-zw-z-realizacja-przez-parp-projektu-sesam

Zapraszamy do śledzenia pozostałych aktywności realizowanych w projekcie SESAM: www.sesamproject.eu