W zw. z realizacją przez PARP projektu SESAM zachęcamy do zapoznania się z wideonagraniem dot. możliwości biznesowych dla polskich firm, w szczególności sektora MŚP w zw. z zamówieniami publicznymi Komisji Europejskiej i innych organów UE. Zachęcamy!

 Link do wideonagrania znajduje się tutaj

Materiał dostępny jest wyłącznie w jęz. ang.

 

Ekspert występujący w w/w nagraniu: Aleksandra Konopka, specjalizująca się w realizacji projektów międzynarodowych

Więcej informacji o projekcie SESAM: www.sesamproject.eu

 

Wideonagranie zostało przygotowane w związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu SESAM, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu COSME na lata 2014-2020.