Uprzejmie informujemy, że już we wrześniu br. organizujemy kolejne seminaria w zw. z realizacją przez PARP międzynarodowego projektu SESAM. Dotyczyć będą: zamówień publicznych organów administracji Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz zamówień innowacyjnych. Więcej informacji: wkrótce!

 

Wstępny kalendarz w/w wydarzeń:

3.09.2018 r. (poniedziałek), godz. 10:00 - 14:30, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa: seminarium nt. zamówień publicznych organów administracji Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej;

10.09.2018 r. (poniedziałek), godz. 10:00 - 14:30, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa: seminarium nt. zamówień innowacyjnych.

 

Więcej informacji i formularz rejestracyjny: wkrótce.

Więcej informacji o projekcie SESAM: tutaj.

 

Partner organizacyjny wydarzeń: Centrum Przedsiębiorczości Smolna