Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Trendy w zamówieniach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie Annual Statistical Report 2017", którego celem jest analiza procesów zakupowych zrealizowanych przez agendy systemu ONZ w 2017 r. W opracowaniu wskazano rozmaite zależności i mechanizmy na tym ciekawym rynku zamówieniowym, którego wartość szacuje się na 18,6 mld dolarów amerykańskich.

Główne wnioski z raportu:

1. Całkowita wartość zamówień systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2017 r. wzrosła w stosunku do 2016 r. o 910 mln dolarów amerykańskich, czyli o 5,1% osiągając wartość 18,6 miliardów dolarów amerykańskich. Ze względu na utrzymującą się tendencję wzrostową w przedmiotowych zamówieniach, rynek należy uznać za atrakcyjny biznesowo.
2. Wzrost wartości zamówień systemu ONZ w 2017 r. należy powiązać ze zwiększeniem ilości zakupów zrealizowanych przez: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biuro ONZ ds. Realizacji Projektów (UNOPS), Panamerykańską Organizację Zdrowia (PAHO), Światowy Program Żywnościowy (WFP). Wartość zamówień tych organizacji wzrosła o 831 mln USD, należy je uznać za perspektywiczne dla globalnego dostawcy.
3. Do najczęściej zamawianych towarów przez ONZ w 2017 r. należy zaliczyć: produkty farmaceutyczne, środki antykoncepcyjne, szczepionki, artykuły spożywcze i napoje. Zaś najczęściej zamawiane usługi to usługi transportowe, magazynowania i pocztowe.
4. W 2017 r. agencje systemu ONZ zamówiły towary i usługi z 233 krajów, z czego 193 kraje są członkami ONZ.
5. W 2017 r. wśród największych dostawców dla ONZ znalazły się trzy kraje rozwijające się: Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kenia. Kraje te zrealizowały zamówienia o łącznej wartości 2,2 mld USD.
6. Największym dostawcą dla ONZ są nadal Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które zwiększyły ilość dostaw do 1,7 mld USD. Indie ponownie były drugim co do wielkości dostawcą dla ONZ, trzecim dostawcą są Zjednoczone Emiraty Arabskie.
7. Lista pozostałych krajów, które znajdują się na liście 10. największych zamawiających dla ONZ pozostała niezmienne w stosunku do 2016 r. Wśród nich znajduje się: Belgia, Francja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
8. W 2017 r. najwięcej zamówień zrealizowano w państwach afrykańskich, jak również w Ameryce Łacińskiej i Karaibach oraz Ameryce Północnej.
9. W przypadku państw azjatyckich pozostają one regionem, w którym realizowane zamówienia są największe.
10. W regionie Azji odnotowano wzrost w ilości zamówień zrealizowanych w Iraku, Singapurze i Jemenie.
11. W zakresie europejskich regionów dostaw, należy odnotować spadek w ilości zrealizowanych dla ONZ kontraktów przez firmy duńskie, belgijskie i brytyjskie.
12. We wszystkich agendach ONZ, które raportują dane, nastąpił wzrost w zamówieniach na usługi doradcze i administracyjne. Wzrost w tym obszarze był największy w organizacjach: UNDP, UNICEF i UNHCR.
13. Zamówienia w drugim co do wielkości sektorze zdrowotnym odnotowały największy spadek w 2017 r., o 230 mln USD.
14. W 2017 r. zrealizowano zakupy w 57 różnych kategoriach UNSCPSC. Kategorie, w których wartość zamówień w 2017 r. była największa to: produkty farmaceutyczne, środki antykoncepcyjne i szczepionki. Zakupy w kategorii dot. organizacji wyjazdów służbowych, zakwaterowania i żywności odnotowały największy, bo ponad dwukrotny wzrost i wyniosły w 2017 r. 559 mln USD.

 

Pełna treść raportu: do pobrania poniżej.
Autorem opracowania jest Małgorzata Ignatowicz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości