Wartość globalnego rynku zamówień publicznych w 2014 r. oszacowana została na 50 mld dolarów amerykańskich. Rynek międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych otwarty jest dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniach publicznych:

  • Unii Europejskiej         
  • systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. the United Nations system)         
  • Grupy Banku Światowego (ang. the World Bank Group)         
  • Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR, ang. the European Bank of Reconstruction and Development, EBRD)         
  • Organizacji Współpracy Gospodarczej  i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)        

Po zapoznaniu się z informacjami, kolejnym krokiem przedsiębiorcy do aktywnego uczestnictwa w rynku globalnych przetargów jest monitorowanie bezpłatnych baz przetargowych