Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) jest międzynarodową organizacją gospodarczą skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa (w tym Polskę) oraz Komisję Europejską.

OECD realizuje zamówienia na zakup towarów i usług za pośrednictwem Centralnej Grupy ds. Zaopatrzenia (ang. Central Purchasing Group, CPG), odpowiadającej w tej instytucji za obsługę strony administracyjnej i prawnej takich działań. Zgłoszenie zapotrzebowania oraz wybór dostawcy odbywa się co do zasady na poziomie dyrektoriatów tematycznych lub innych komórek administracyjnych.

 

W 2014 r. zlecenia publiczne OECD stanowiły 27% wszystkich jej wydatków, a wartość kontraktów na towary i usługi wyniosła ponad 98 mln euro. Zrealizowano ponad 11 tys. zamówień, podpisano 243 kontrakty, przeprowadzono 98 konsultacji rynkowych oraz 36 przetargów.