Baza przetargowa TED

Celem aktywnego uczestnictwa w rynku przetargów publicznych UE należy na bieżąco monitorować unijną bazę przetargową - Tenders Electronic Daily (TED) - http://www.ted.europa.eu.

TED jest internetową wersją Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym publikowane są oferty przetargowe podlegające przepisom unijnym. Baza oferuje bezpłatny dostęp do możliwości biznesowych i jest aktualizowana pięć razy w tygodniu z około 1500 ogłoszeniami o zamówieniach publicznych.

TED ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie i sortowanie ogłoszeń według kraju, regionu, branży i innych kryteriów. Informacje o każdym dokumencie dotyczącym zamówienia publikowane są w 24 językach urzędowych UE.

Aby korzystać z nieodpłatnej bazy TED należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Rejestracja odbywa się w europejskim systemie ECAS (European Commission Authentication Service) i umożliwia:

- dostęp do bazy TED, włącznie z archiwum;

- personalizację profili wyszukiwania według indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;

- otrzymywanie powiadomień pocztą elektroniczną stosownie do profili wyszukiwania;

- dostosowanie kanałów RSS do witryn internetowych i czytników RSS.

Baza przetargowa UE - Tenders Electronic Daily (TED)

 

Krajowe bazy zamówień publicznych

Warto również zwrócić uwagę na nieodpłatną bazę przetargów publicznych w różnych krajach (także poza UE), czyli portal Systemu Informacyjnego Zamówień Publicznych (SIMAP)http://www.simap.ted.europa.eu.
Baza przetargowa SIMAP

 

Narzędzie informatyczne eCertis

Narzędzie informatyczne eCertis (eCertificate - International Market and Services) jest pomocne w wyszukiwaniu certyfikatów i zaświadczeń, które często są wymagane w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w krajach UE, a także w Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Działa ono na podstawie danych udostępnianych przez władze publiczne różnych krajów. Należy jednak pamiętać, że wiadomości zawarte w serwisie eCertis nie stanowią porady prawnej, a mają walor jedynie informacyjny.

eCertis (eCertificate - International Market and Services)