Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w zakresie m.in. zamówień publicznych umieszczone jest nieodpłatnie w zbiorze elektronicznym CURIA - http://www.curia.europa.eu. Wyszukiwarka dostępna jest w języku polskim i zawiera przegląd aktualnego i historycznego orzecznictwa zarówno ETS, jak i Sądu I instancji oraz Sądu ds. Służby Publicznej.

Sprawozdania odnaleźć można również na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych RP.

 

 Przegląd orzecznictwa ETS od 2011 r.

Przegląd orzecznictwa ETS w 2015 r.