Publikacja Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP pt. "Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych - praktyczny przewodnik", 2016

 Okadka-Zamwienia-ONZ

 

Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przewodnik dla polskiego przedsiebiorcy - Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych

 

Raporty Banku Światowego

Benchmarking Public Procurement 2017: Assesing public procurement systems in 180 economies [Analiza porównawcza zamówień publicznych 2017: Ocena procedur zamówieniowych w 180 gospodarkach światowych]

 

Annual Statistical Report on United Nations Procurement

Publikacje ONZ w formie raportów statystycznych w wybranych obszarach w zakresie przetargów publicznych (dostępne są w języku angielskim):

2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement [Roczny Raport Statystyczny ONZ w zakresie przetargów publicznych, 2015]

 

Procurement and Grants for European Union External Actions - a Practical Guide

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/printable-document-download.do?mode=public&lang=en [PRAG 2016]

 

Publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej (publikacja PARP, 2011)