Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek zamówień organizacji międzynarodowych, w tym systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, grupy Banku Światowego i banków rozwoju, jak również zamówień publicznych zagranicznych, prowadzonych w różnych krajach, na różnych kontynentach.

Zakres działań Punktu oparty jest na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym.

INFORMACJA

  • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
  • szkolenia, konferencje tematyczne
  • działalność wydawnicza

DORADZTWO

  • praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
  • wsparcie w procedurach przetargowych
  • porady ekspertów

NETWORKING

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
  • kojarzenie partnerów biznesowych
  • organizacja misji gospodarczych

 

Szukasz wsparcia na przedmiotowym rynku? Chcesz ustalić, czy oferowane przez Twoją firmę towary lub usługi mogą być zamawiane przez organizacje międzynarodowe? Skontaktuj się z nami! Dane kontaktowe znajdziesz tutaj