Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych zamówień publicznych, w tym realizowanych przez Komisję Europejską oraz w Unii Europejskiej, agencje systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Grupę Banku Światowego, banki rozwoju, jak również przetargów przeprowadzanych w różnych krajach, na różnych kontynentach.

 

Zakres działań Punktu oparty jest na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym.

 

INFORMACJA

  • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
  • szkolenia, konferencje tematyczne
  • działalność wydawnicza

DORADZTWO

  • praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
  • wsparcie w procedurach przetargowych
  • porady ekspertów

NETWORKING

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
  • kojarzenie partnerów biznesowych
  • organizacja misji gospodarczych