sesam-logo-white bckgr.png

Każdego roku 250 000 instytucji publicznych w Unii Europejskiej wydaje ok. 14% PKB na zamówienia publiczne obejmujące usługi i towary. W 2013 roku szacowana wartość przetargów ponadprogowych, publikowanych w TED (Tenders Electronic Daily) wyniosła ok. 423 miliardów EUR, podczas gdy całkowita wartość zakupów dokonanych przez instytucje rządowe i samorządowe wyniosła ok. 1 787 miliardów EUR.

W okresie 2009-2011 firmy z sektora MŚP realizowały 29% zamówień ponadprogowych w UE, a biorąc pod uwagę ich udział jako współwykonawców i podwykonawców wskaźnik ten wzrasta do 46% ich wartości. Jest to wciąż niekorzystna proporcja, biorąc pod uwagę, iż małe i średnie firmy generują 58% PKB w UE. Ta sama grupa firm realizuje jedynie 22% spośród zamówień transgranicznych realizowanych na terenie UE.

Jednym z kluczowych założeń Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych jest ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze krajowych i transgranicznych zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

Zainicjowany w maju 2017 r. projekt SESAM dostarczy przedsiębiorstwom wiedzę i wsparcie konieczne do skutecznego ubiegania się o zamówienia w UE, a przede wszystkim w Polsce, Francji, Niemczech i we Włoszech. Przedsiębiorcy będą mogli w jego ramach skorzystać z takich narzędzi jak:

 • Seminaria
 • Webinaria
 • Warsztaty
 • Materiały informacyjne i przewodniki
 • Bazy przetargowe
 • Spotkania B2B (Business to Business) oraz B2P (Business to Procurer)
 • Stałe wsparcie doradcze

 

W skład międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt SESAM wchodzą:

 • POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • BERLIN PARTNER FUER WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE GMBH (Niemcy)
 • Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Francja)
 • AUFTRAGSBERATUNGSZENTRUM BAYERN EV (Niemcy)
 • CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO (Włochy)

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu www.sesamproject.eu oraz naszych profili na portalach społecznościowych: Facebook oraz Twitter, gdzie udostępniane będą materiały opracowane w ramach projektu SESAM oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach.

Pytania prosimy kierować pod adres www.mzp.parp.gov.pl oraz telefonicznie +48 22 432 86 45.

 

 eu_flag_yellow_low.jpg

Strona internetowa jest częścią projektu SESAM, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu COSME na lata 2014–2020.