Utworzono: 21 listopada 2017

Zachęcamy do udziału w seminarium Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP pt. "Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm", które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Celem seminarium jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych w zw. z ukraińskimi procedurami przetargowymi. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Rejestracja trwa!

więcej

Utworzono: 14 listopada 2017

Zachęcamy do oglądania transmisji online z seminarium SESAM pt. "Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu - perspektywa MŚP". Seminarium, które planowo odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, realizowane jest w ramach projektu SESAM. Celem projektu SESAM jest popularyzacja przetargów UE wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

Utworzono: 31 października 2017

Zachęcamy do udziału w seminarium pt. "Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu - perspektywa MŚP", które odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Seminarium organizowane jest w związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu SESAM, którego celem jest popularyzacja przetargów UE wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w seminarium jest nieodpłatny. Rejestracja trwa!

więcej

Utworzono: 13 października 2017

Zapraszamy do aktywnego udziału w najbliższych wydarzeniach organizowanych w ramach Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP. Udział w nich jest nieodpłatny, zapewniamy wysoki poziom merytoryczny spotkań.

więcej

Utworzono: 13 października 2017

W związku z realizacją przez PARP projektu pn. SESAM, zachęcamy polskie firmy zainteresowane udziałem w przetargach na rynku francuskim, do udziału w nieodpłatnych szkoleniach nt. gwarancji w zamówieniach publicznych we Francji oraz dialogu z francuskimi instytucjami zamawiającymi.

więcej

Utworzono: 3 października 2017
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Eksporter na globalnym rynku zamówień publicznych", które odbędzie się 17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP.

więcej

Utworzono: 3 października 2017

Uprzejmie informujemy, że biuro Narodów Zjednoczonych (NZ) w Genewie organizuje seminarium nt. zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "How to do business with the United Nations". Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. w Genewie (Szwajcaria).

więcej