Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia publiczne w najbliższych tygodniach uruchomi rejestrację na trzy wydarzenia seminaryjne, które odbędą się w Warszawie.

 

5 września br. - seminarium dotyczące wspólnego projektu United Nations Development Programme i Ministerstwa Zdrowia Ukrainy dotyczącego zamówień na leki i medykamenty “Procurement Support Services to the Ministry of Health of Ukraine”. Prelegentem podczas wydarzenia będzie specjalista ds. zamówień i koordynator projektu Pan Zafar Yuldoshev z biura UNDP w Kijowie. Wydarzenie to będzie adresowane przede wszystkim do firm z sektora farmaceutycznego. Więcej informacji nt. projektu dostępne na stronie: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/democratic_governance/Medicine_procurement.html. Rejestracja zostanie uruchomiona ok. 16 sierpnia br.

28 września br. - seminarium realizowane w ramach współpracy Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne oraz Ministerstwa Rozwoju RP "NSPA Polish Industry Day". Prelegentami podczas wydarzenia będą eksperci NATO Support and Procurement Agency (http://www.nspa.nato.int/en/index.htm). Wydarzenie adresowane jest do firm także spoza sektora zbrojeniowego. Lista aktualnych ogłoszeń przetargowych NSPA jest dostępna na stronie https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx. Rejestracja zostanie uruchomiona w pierwszej połowie września.

Wrzesień/Październik br. - seminarium dotyczące problematyki implementacji Unijnej Dyrektywy zamówieniowej (2014/24/UE) do polskiego porządku prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Wydarzenie to będzie jednocześnie inauguracją projektu SESAM, o którym więcej przeczytają Państwo w tym miejscu: http://mzp.parp.gov.pl/pl/sesam-pl.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony i uczestniczenia w organizowanych oraz promowanych przez nas wydarzeniach.