W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Eksporter na globalnym rynku zamówień publicznych", które odbędzie się 17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP.

 

Seminarium skierowane jest do polskich przedsiębiorców z różnych branż, prowadzących wymianę handlową z zagranicą lub planujących ekspansję na zagraniczne rynki. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych i agend ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, instytucji Unii Europejskiej, zamówień publicznych finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, w tym przez Grupę Banku Światowego, jak również w zakresie realizowanych przetargów NATO. Z uwagi na fakt, że poszczególne organizacje i instytucje międzynarodowe prowadzą własne systemy zamówień publicznych, wymagające od ubiegających się o kontrakty znajomości specyficznych procedur i zasad determinujących w nich efektywny udział, celem spotkania jest wstępne zapoznanie uczestników z informacją na ten temat.

 

Wydarzenie odbędzie się 17 października br. w godz. 10:30-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2 (I p, sala 215).

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Więcej informacji i rejestracja:

https://kujawskopomorskie.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/256808,zaproszenie-na-seminarium-o-miedzynarodowych-zamowieniach-publicznych-torun-17-pazdziernika-2017-r-.html