Zachęcamy do oglądania transmisji online z seminarium SESAM pt. "Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu - perspektywa MŚP". Seminarium, które planowo odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, realizowane jest w ramach projektu SESAM. Celem projektu SESAM jest popularyzacja przetargów UE wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Transmisja rozpocznie się o godz. 9:30 i przebiegać będzie zgodnie z programem seminarium: http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne/239-transmisja-online-z-seminarium-sesam-pt-krajowe-i-zagraniczne-zamowienia-publiczne-po-nowemu-perspektywa-msp-16-listopada-2017-r-godz-9-30-15-30

Link do transmisji: https://dashboard.liveaffect.pl/mr/

 

Zapraszamy!