Zachęcamy do udziału w seminarium Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP pt. "Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm", które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Celem seminarium jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych w zw. z ukraińskimi procedurami przetargowymi. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Rejestracja trwa!

 

Ze względu na bliskość geograficzną Ukraina jest niewątpliwie jednym z najważniejszych partnerów biznesowych dla Polski. Podczas seminarium uzyskają Państwo wiedzę i podstawowe narzędzia z zakresu ukraińskiego rynku zamówień publicznych, w tym w zakresie:

- przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem specyfiki ukraińskiego rynku przetargów publicznyh,

- komunikacji z Zamawiającym,

- środków ochrony prawnej przysługujących nierezydentom,

- elektronizacji systemu zamówień publicznych.

Seminarium jest również okazją do networkingu i konsultacji indywidualnych z ekspertami.

 

 

Organizator: Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP

Partnerzy merytoryczni: PLP Law Group, e-Tender

Pozostali partnerzy: Ministerstwo Rozwoju, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza

 

Rejestracja na wydarzenie została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie!

 

Program wydarzenia został załączony poniżej: