Zachęcamy do udziału w warsztatach Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP pt. "How to do business with the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in a scope of public procurement", które odbędą się 18 grudnia 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Celem warsztatów jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych w zw. z procedurami przetargowymi Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE).

 W trakcie warsztatów zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

- instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez PARP na rynku zamówień publicznych zagranicznych i organizacji międzynarodowych (prelekcja Małgorzaty Ignatowicz, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP);

- instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - rola i realizowane projekty (prelekcja Dragoljuba Kelecevic, OSCE);

- zamówienia publiczne OSCE - zasady, najczęściej zamawiane towary i usługi, wyszukiwanie przetargów, etc. (prelekcja j/w);

- przykłady sukcesów polskich firm na rynku zamówień OSCE (prelekcja przedstawiciela firmy IC Solutions sp. z o.o.).

Dodatkowo przeprowadzony zostanie interaktywny warsztat nt. budowania strategii udziału w przetargach OSCE wraz ze wskazaniem najlepszych praktyk przetargowych i najczęściej popełnianych błędów.

 

Z uwagi, że postępowania przetargowe OSCE prowadzone są w języku angielskim (co dotyczy także składania ofert przetargowych), językiem warsztatów jest język angielski, bez możliwości tłumaczenia.

 

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta w zw. z wyczerpaniem limitu miejsc. Dziękujemy za zainteresowanie warsztatami!

 

Organizator: Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP

Partner merytoryczny: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Pozostali partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, IC Solutions sp. z o.o.