Za pośrednictwem Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP informujemy, że w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja targów humanitarnych: Warsaw Humanitarian EXPO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP. Partnerem wydarzenia jest m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach wydarzenia planuje się organizację części wystawienniczej oraz konferencyjnej. Część konferencyjna zaś będzie się składać z wydarzenia pt. "Conference - Responsible Business for Humanitarian Emergiencies" ("Odpowiedzialny biznes w sytuacjach kryzysów humanitarnych") oraz "Warsaw Procurement Forum" ("Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych").

 

Termin wydarzenia: 11-13 czerwca 2019 r., Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe PTAK WARSAW EXPO, Warszawa (Nadarzyn), Polska

Cele wydarzenia:

  • Zwiększenie zaangażowania  biznesu  w niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej,
  • Promocja oferty  dostawców towarów i usług z sektora humanitarnego,
  • Aktywizacja udziału  firm, przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w rynku projektów i przetargów organizacji międzynarodowych.
Więcej informacji nt. wydarzenia tutaj