Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP i Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zachęcają do udziału w seminarium organizowanym we współpracy z Pracodawcami Pomorza pt. „Rynek zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zasięgu polskich firm”. Seminarium odbędzie się 1 marca br. w Gdańsku. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Rejestracja trwa!

 

 

Firmy, które wezmą udział w wydarzeniu będą miały okazję do zapoznania się z możliwościami udziału w rynku zamówień publicznych systemu Narodów Zjednoczonych, którego wartość przekracza 17 mld USD rocznie. W trakcie spotkania przedstawione zostaną również informacje nt. wsparcia udzielanego w tym zakresie przez gospodarzy wydarzenia.

Program spotkania obejmuje:
1. Wsparcie polskich firm na rynku zagranicznych zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych:
– oferta PARP (Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP, projekt SESAM),
– oferta Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
2. Zamówienia publiczne ONZ – od rejestracji po przygotowanie oferty w przetargu.

 

Więcej informacji i rejestracja: tutaj